Poortwachterpunt

Arbeidsdeskundig onderzoek en advies


Arbeidsdeskundig onderzoek 

De arbeidsdeskundige adviseert over maatregelen die nodig zijn om de balans tussen belasting en belastbaarheid te herstellen en onderzoekt de re-integratiemogelijkheden in het kader van de wet verbetering Poortwachter.
Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit een gesprek met de werkgever, een gesprek met de werknemer en vervolgens een gezamenlijk afsluitend driegesprek.
Indien nodigt overlegt de arbeidsdeskundige met de bedrijfsarts die de belastbaarheid heeft vastgesteld via een Functionele Mogelijkheden Lijst.
Eventueel volgt er een werkplekonderzoek (taak- en functieanalyse).

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

Is het werk passend? 
Is de werknemer in staat om de eigen functie in volle omvang te verrichten (1e spoor).
Zo nee, is de eigen functie dan aan te passen met technische of organisatorische wijzigingen, of met het treffen van voorzieningen?

Zo nee, kan de werknemer dan (op termijn) ander passend werk verrichten binnen de organisatie waar de werknemer nu werkt?

Zo nee, wat zijn de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in een andere functie bij een andere werkgever?
Ofwel: is ander werk mogelijk in een andere organisatie (2e spoor)?

Samenvattend geeft het arbeidsdeskundig onderzoek werkgever en werknemer inzicht in de belastbaarheid van werknemer en maakt het onderzoek duidelijk of de werknemer kan terugkeren in de huidige functie, in een aangepaste functie, in een andere functie binnen de eigen organisatie ( Spoor 1) of in een andere functie in een andere organisatie (Spoor 2) .

Werkgever en werknemer krijgen zodoende inzicht in de mogelijkheden die kunnen leiden tot werkhervatting.  De arbeidsdeskundige legt de conclusies en concrete adviezen vast in een arbeidsdeskundige rapportage die werknemer en werkgever ontvangen. 

 


 


 


 

Bellen
Map
Info